Kontakt

CENTAR ZA INKLUZIVNE RADNE AKTIVNOSTI
(Dućan sa srcem – Projekt socijalnog poduzetništva)
Sjedište: Bleiweisova 15, Zagreb

Tel/Fax: 01/555-66-81
www.cira.hr
e-mail: info@cira.hr

OIB: 76699990208
IBAN HR5223600001101895378 Zagrebačka banka